Raision Tele-Sähkö Oy

Kaikki palvelut, soita 0400 781 607

  1. Kaikki sähkötarkastukset.
  2. Lausunnot sähkölaitteiston sähköturvallisuustasosta.
  3. Sähkölaitteiston kuntoarviot ja tarkastukset.
  4. Sähköturvallisuuskoulutukset.
  5. Jännitetyökoulutukset.
  6. Käytönjohtajuudet.
  7. Luennot.
  8. Sähköisen palonsyyn tutkinnat.
  9. Palontutkinnan apuna korkeatasoiset tutkimuslaitteistot.
  10. Palvelujen alueena koko Suomi.